Kaderdag 2017

Hier leest u een verslag van de geslaagde kaderdag die op 18 februari in Utrecht gehouden werd.

Nieuwsbrief 54

bevat de uitnodiging en het programma van de Kaderdag 2017 en de uitnodiging en de agenda van de Algemene Ledenvergadering, beide op 18 februari

Nieuwsbrief 53

bevat de Kerst- en Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter, het conceptprogramma van de Kaderdag en de conceptagenda van de ALV, beide op 18-02-2017
 

 

Nieuwsbrief 52

met een uitgebreid verslag en een fotoreportage van een geslaagd jubileum op 8 oktober 2016. Ook de uitdaging voor de toekomst voor het bridge-onderwijs van voorzitter Ed Kilian leest u hierin.
 
 

Perspectief voor de toekomst,

Jong geleerd, Oud gedaan

Wie de Jeugd heeft, heeft de Toekomst

overdenking van Ed Kilian, voorzitter VBD t.g.v. het jubileum

 

25-jarig jubileum VBD, 8 oktober 2016, Leerdam

Lees de synopsis van deze geslaagde gebeurtenis

en bekijk enkele foto's van deze dag:

Traktatie bij de koffie

Ontvangst bij het BridgeMuseum

Gerard Hilte verwelkomt het bezoek

Ed Kilian blikt terug op 25 jaar VBD

Tentoonstelling leermiddelen Stayman

Geboeid luisteren

Lunch in Grand Athina

 NK-bridgedocentenkampioenschap

Wedstrijdleiders Pem Kubbe en Bert de Vries

Concentratie

Belangstelling van het spoor

Prijzentafel met dé Docentenbeker

 NK-bridgedocentenkampioenen

Special Kwaliteit in opleidng en lespraktijk

 

Uitslag NK-Bridgedocentenkampioenschap

 

Nieuwsbrief 51 september 2016.pdf

is gepubliceerd op 11 september met daarin de laatste mogelijkheid zich aan te melden voor het lustrum, het conceptprogramma van de regiodagen. In deze Nieuwsbrief ook een interessante bijdrage van Leen van den Herik

 

Nieuwsbrief 50

Op 1 juni '16 verschijnt   Nieuwsbrief 50    waarin o.a. opgenomen

* de column  "overpeinzingen van  Hans Metselaar"

* de uitnodiging voor het lustrum  voor alle leden van de VBD

  en het programma-overzicht op 8 oktober a.s.

* oproep tot bijdrage aan de expositie in het Museum van het

  kaartspel

* te koop: demobord    *  etc.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief 49

Nieuwsbrief 49

Vandaag is Nieuwsbrief 49 verschenen met onder meer een uitgebreid verslag van de Kaderdag op 13 februari 2016.  

Kaderdag/ALV 2016

Kaderdag, 13 februari 2016

VBD Kaderdag 2016 De VBD Kaderdag 2016 vond plaats op zaterdag 13 februari 2016 in het NDC te Utrecht Het interessante programma was dit jaar vooral gewijd aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het bridgeonderwijs. Na een korte introductie en een overzicht van het programma gaf de voorzitter,...

Algemene Ledenvergadering, 13 februari 2016

De notulen van de AV volgen binnenkort. Afscheid Martin Slagmolen als vicevoorzitter van de VBD   Na de succesvolle kaderbijeenkomst in de ochtend stond ’s middags 13 februari j.l. de Jaarlijkse Algemene Vergadering van VBD op het programma. Tijdens deze vergadering trad Martin Slagmolen af...

Regiodagen

In september en oktober zijn er weer op diverse plaatsen in het land regiodagen. In bijeenkomsten van maximaal 20-30 bridgedocenten kan over de volgende onderwerpen van gedachte worden gewisseld:

  • Samenwerking NBB – VBD:
  • Presentatie overzicht ict en bridgeonderwijs:
  • Didactisch onderwerp – Evaluatie bridgelessen

Voor meer informatie en aanmelden, zie: Regiodagen

Nieuws

Nieuwsbrief 46

Nieuwsbrief 46 met informatie over het programma tijdens de regiodagen, het meerjarenbeleidsplan van de NBB, Alerteer- en spelregels in België, de workshop PowerPoint welke in het najaar gegeven wordt en de voorbereiding jubileum.  

Nieuwsbrief 45

Nieuwsbrief 45 is uit; met daarin onder meer een oproep voor docenten die ervaring hebben met Bridge in een flits in zes dagdelen.

VBD Special Spelkennistest op de website

De VBD Spelkennistest Special is bedoeld als steuntje in de rug voor bridgers die zich voorbereiden op de Spelkennistest  van de Nederlandse Bridgebond, maar kan ook gebruikt worden als voorbereiding voor themalessen of als (leer)middel voor alle bridgers die beter met de wat complexere...

Nieuwsbrief 44

Vandaag, 15 mei, is nummer 44 van de Nieuwsbrief verschenen met verslagen naar de kaderdag en ALV welke op 7 maart jongstleden gehouden zijn, een verslag van de Workshop PowerPoint die in april in Antwerpen gehouden is en aankondigingen van de activiteiten welke de komende maanden plaatshebben,...

VBD Kaderdag 2015

Na 10 jaar neemt Pem Kubbe afscheid als voorzitter van de VBD

Na de succesvolle kaderbijeenkomst in de ochtend stond ’s-middags 7 maart j.l. de Jaarlijkse Algemene Vergadering van VBD op het programma. Tijdens deze vergadering trad Pem Kubbe af als voorzitter. Een van zijn eerste taken van zijn opvolger de nieuwe voorzitter – Ed Kilian – was het memoreren van...

NBB Voorzitter Koos Vrieze bezoekt VBD Kaderdag

In het kader van zijn voornemen om het eerste half jaar na zijn  aantreden als voorzitter kennis te maken met zoveel mogelijk NBB partners, districten, clubs en leden, bezocht Koos Vrieze op 7 maart j.l. de Kaderdag van de Vereniging van Bridgedocenten, zoals hij memoreerde,  een van de...

Kaderdag & ALV 2015

Op zaterdag 7 maart 2015 wordt in het NDC te Utrecht van 11:00-14:15 uur de kaderdag 2015 gehouden. Uitgebreide informatie over deze gebeurtenis vindt u op het besloten ledendeel van deze website.

De kaderdag begint om 10:30. We blikken terug op de regiodagen (biedsystemen, systeemkaart) en de nieuwe NBB-voorzitter zal zich voorstellen. We presenteren de nieuwe VBD-Special (over de spelkennistest) en maken de winnaar van de PowerPoint-prijsvraag bekend. Willem van der Linden vertelt heel kort hoe hij met zijn cursisten op Stepbridge oefent en na de lunch zal Le Vrielink zijn demonstratiebord presenteren.

Als u zich nog wilt aanmelden, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk per email bij ondergetekende te doen onder gelijktijdige overschrijving van het inschrijfgeld naar onze bankrekening (IBAN NL65INGB0000108266, BIC: INGBNL2A) t.n.v. Vereniging van Bridgedocenten te Aalsmeer  o.v.v. Kaderdag. Het inschrijfgeld bedraagt €5,00 voor leden/donateurs en €25,00 voor anderen.

Penningmeester van het jaar

Onverantwoordelijke aankoop van derivaten?

  • Niet bij de VBD, dankzij onze penningmeester Ed Kilian.
Onduidelijk declaratiegedrag van bestuursleden?
  • Niet bij de VBD, dankzij onze penningmeester Ed Kilian.
Lijken in de kast?
  •  Niet bij de VBD, dankzij onze penningmeester Ed Kilian.
ontributieverlaging in plaats van contributieverhoging?
  • Bij de VBD, dankzij onze penningmeester Ed Kilian.

Dus stem voor 26 april op Ed Kilian als penningmeester van het jaar 2015 door hier te klikken.

Nieuwsbrief nr 43

Vandaag is  nummer 43 van de Nieuwsbrief  verschenen met het programma voor de kaderdag en de de ALV op 7 maart en de aankondiging van de workshop Powerpoint op 18 april in Antwerpen.

Collegiale consultatie

De eerste collega's hebben zich aangemeld voor collegiale consultatie.Wie volgt?

Nieuwsbrief nr 42

Vandaag is  nummer 42 van de Nieuwsbrief  verschenen. Lees de verslagen over de regiodagen en de workshop Powerpoint. Maar ook alvast een vooruitblik op de kaderdag van 2015, een prijsvraag Powerpoint en een oproep om deel te nemen aan collegiale consultatie.

Workshop Powerpoint voor bridgedocenten

Op zaterdag 15 november 2014 organiseren we alweer voor de vierde keer een workshop over het gebruik van Powerpoint bij het geven van bridgeles. Evenals voorgaande jaren wordt deze gegeven door Ton Walbeek en Hans Reijn.

Nieuwsbrief nr 41

Vandaag is  nummer 41 van de Nieuwsbrief  verschenen. Vol met nieuws over de regiodagen die dit jaar georganiseerd worden en waarvan het programma nu geheel bekend is.

Statutenwijziging

De statutenwijziging, zoals aangenomen op de ALV van 15 maart 2014, is notarieel vastgeled. De statuten kunnen worden gedownload van het gesloten deel van deze website: http://www.bridgedocent.nl/leden-login/statuten-hr/

NBB downloads

De Nederlandse Bridgebod heeft op haar site tal van interessante documenten voor bridgedocenten staan, zoals powerpoints en docentenhandleidingen voor diverse lesmethodes. U vindt een verwijzing naar deze documenten op de leden login pagina.

Nieuwsbrief nr 40

Vandaag is nummer 40 van de Nieuwsbrief verschenen. Vol nieuws over onze 30 nieuwe collega's en de regiodagen die dit jaar georganiseerd worden.

Forum

De nieuwe website bevat voor de leden ook een forum. Het eerste forumbericht is inmiddels geplaatst, over arbitrage. Wie geeft de poster antwoord?

Nieuwe website

Zoals u kunt zien is de website van de VBD in een nieuw jasje gestoken. Graag horen wij uw mening, ideeën en suggesties. Geeft u deze gerust door op info@bridgedocent.nl.

Nieuwe collega's

In mei hebben 30 kandidaten het diploma voor Bridgedocent gehaald, waaronder 3 met lof. De VBD feliciteert de geslaagden van harte en wenst hen veel succes en plezier toe bij het geven van bridgeles. Aan de geslaagden is een gratis lidmaatschap van de VBD tot het einde van het jaar aangeboden.

Kaderdag & ALV 2015

De volgende kaderdag en ALV is gepland op 7 maart 2015. U kunt de stukken in februari 2015 verwachten.

Kaderdag & ALV 2014

De kaderdag is dit jaar gehouden op zaterdag 15 maart 2014 in het NDC Den Hommel te Utrecht. Informatie en verslag zijn terug te vinden op de ledenpagina.

Nieuwsbrief 49

Nieuwsbrief 49

Vandaag is Nieuwsbrief 49 verschenen met onder meer een uitgebreid verslag van de Kaderdag op 13 februari 2016.  

Creeër nieuw account

Nieuwsbrief 49

Nieuwsbrief 49

Vandaag is Nieuwsbrief 49 verschenen met onder meer een uitgebreid verslag van de Kaderdag op 13 februari 2016.  
Belangrijke data 2017
SC Bestuur Aalsmeer 02-9-17
Kaderdag Utrecht 17-2-18
ALV Utrecht 17-2-18