Kerst- en Nieuwjaarsboodschap

Kerst- en Nieuwjaarsboodschap

Beste bridgedocent(e),

 

Iedereen herinnert zich het jaar op zijn eigen manier, omdat hoogte- en dieptepunten persoonlijk zijn . Van 2015 herinner ik mij een aantal prachtige momenten :

 

-          Allereerst onze Kaderdag. Presentatie van Koos Vrieze, onze nieuwe NBB voorzitter. Zeer bemoedigend is de intentie van de NBB om de CLO en de VBD als key-players meer te betrekken bij NBB-beleid.

-          ALV. Benoeming Pem Kubbe, onze scheidende voorzitter, tot ere - lid.

-          Brainstormsessie. Dit betrof een uitwisseling van ideeën over het bridgeonderwijs anno 2015 en in de toekomst, bespreking van de onderwerpen voor de regiobijeenkomsten en die zaken welke mogelijk verbetering of wijziging behoeven.

-          Social Event. Bestuurs-overleg met een delegatie van de docentencommissie van de Vlaamse Bridge Liga.

-          Docenten- Regio-dagen. In samenwerking met de diverse districten 7 succesvolle bijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de locatie werden presentaties gegeven over : samenwerking NBB-VBD; project “Door Bridge in Beweging”; mini-bridge; overzicht ICT in bridgeonderwijs en als didactisch onderwerp Evaluatie Bridgelessen.

-          Workshops PowerPoint. In het afgelopen jaar is deze Workshop voor de 6de keer – Antwerpen en Utrecht - door Ton Walbeek en Hans Reijn  met veel enthousiasme gegeven. Komende Kaderdag zal de winnaar van de door hen georganiseerde PowerPoint Prijsvraag bekend worden gemaakt

-          Voor meer informatie over alle onderwerpen verwijs ik naar onze website www.bridgedocent.nl

 

Al met al een actief en productief jaar. Helaas moesten wij ook afscheid nemen van enkelen,  enerzijds door overlijden, anderzijds omdat bridge-les geven fysiek niet meer mogelijk was. Met 46 aspirant leden op de nieuwe bridge-docentopleiding ziet de toekomst voor onze vereniging er zonnig uit.

 

Van deze gelegenheid wilde ik gebruik maken om alle docenten op te roepen om Ideeën / Initiatieven op het gebied van innovatief en kwalitatief goed verzorgd bridgeonderwijs,  Bijscholing, Intervisie en Kwaliteitslegitimering ter stimulering en verdere ontwikkeling van alle bridgedocenten in te dienen bij het bestuur. Een budget is beschikbaar.

Wie weet wordt uw idee gehonoreerd !

 

Namens het VBD-bestuur spreek ik de wens uit u allen, zowel op de Kaderdag, als op de ALV van 13 februari  a.s. te mogen begroeten.

 

Tenslotte wenst wij het gehele VBD-bestuur alle bridgedocenten fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2016 !

 

 

Namens het VBD bestuur,  Ed Kilian, Voorzitter