Zaterdag 21 november, Utrecht

Zaterdag 21 november, Utrecht

Op zaterdag 21 november 2015 geven Ton Walbeek en Hans Reijn voor de zesde! keer een workshop over het gebruik van PowerPoint bij het geven van bridgeles. Deze vindt dit jaar plaats in Ocuisine, Utrecht van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch en een drankje na afloop wordt gezorgd.

De workshop zal doorgang vinden indien er minimaal 8 deelnemers zijn en per twee deelnemers minimaal 1 laptop met daarop PowerPoint 2010 geïnstalleerd. Het maximum aantal deelnemers is 20. Gezien de doelstelling van de workshop is het essentieel dat alle deelnemers met een eigen laptop beschikken over dezelfde versie van PowerPoint. Uit een eerdere workshop blijkt dat het erg lastig is als mensen over verschillende versies van PowerPoint beschikken. De verschillen met PowerPoint 2013 lijken marginaal dus die versie zou ook gebruikt kunnen worden
Wie een andere versie heeft, is uiteraard welkom omdat de didactische elementen van PowerPoint versieneutraal zijn. In dat geval kijkt u mee met een collega die met een laptop komt. Hebt u belangstelling om aan de workshop deel te nemen? Schrijft u in per e-mail bij: info@bridgedocent.nl  en geef hierbij aan of u met een laptop komt.

Leden en donateurs betalen €10,--. Niet-leden en niet-donateurs betalen €50,--. Maak gelijktijdig het verschuldigde bedrag over op

ING rekening nummer IBAN nummer NL65INGB0000108266 en BIC INGBNL2A ten name van Vereniging van Bridgedocenten te Weerselo, Nederland.

De absolute deadline voor de inschrijving is 18 november 2015, dan wordt tevens bepaald of de workshop doorgaat

Als voorbereiding raden wij de bezoekers aan om kennis te nemen van de volgende informatie en hiermee te oefenen!

http://office.microsoft.com/nl-nl/powerpoint-help/basistaken-in-powerpoint-2010-HA101824346.aspx?CTT=5&origin=HA010359435

http://office.microsoft.com/nl-nl/powerpoint-help/vertrouwd-raken-met-het-lint-in-powerpoint-2010-HA010370323.aspx?CTT=3

http://office.microsoft.com/nl-nl/powerpoint-help/sneltoetsen-die-u-kunt-gebruiken-bij-het-maken-van-een-presentatie-in-powerpoint-2010-HP010336519.aspx?CTT=3